ร่วมงานกับเรา

(สำนักงานใหญ่โคราช)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร

ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน
พร้อมหลักฐานการสมัครงานต่างๆ มาที่ ฝ่ายบุคคล (โคราช)
Email : thanongsak_hr@nbt.co.th

บริษัท นิชชินเบรค(ประเทศไทย) จำกัด
399 หมู่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย
ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:  044-218375-6,044-218618,
044-218686,044-218426 ต่อ 310 (คุณทนงศักดิ์ เผ่าพิพัฒน์)
โทรสาร :  044-218965,044-212328,
044-218027

สวัสดิการที่จะได้รับ

1. ค่ากะ
2. เบี้ยขยัน
3. โบนัสประจำปี
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. ประกันสังคม
6. ชุดทำงานประจำปี
7. เงินช่วยเหลือค่าที่พักและค่าเดินทาง

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาวุฒิการศึกษา
2. รูปถ่าย หน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่สวมแว่นตา ,ไม่ใส่เสื้อยืด )
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาเอกสารการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ( ถ้ามี )
7. หนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

หมายเหตุ
     1. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และยื่นเอกสารให้ครบถ้วนตามประกาศเพื่อการพิจารณา
2. เอกสารที่ถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องชัดเจน ข้อมูลครบถ้วนและต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
3. ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้โดยจะนัดสอบข้อเขียน
และสัมภาษณ์ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น

(สำนักงาน สาขาขอนแก่น)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร

ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน
พร้อมหลักฐานการสมัครงานต่างๆ มาที่ ฝ่ายบุคคล (ขอนแก่น)
Email : wanthip@nbt.co.th

บริษัท นิชชินเบรค(ประเทศไทย) จำกัด (สาขา ขอนแก่น)
เลขที่ 233 หมู่ที่ 10 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี
ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:  043-240500 ต่อ 200 (คุณ แว่นทิพย์)
โทรสาร :  043-240549