ระบบงานคุณภาพ

ด้วยศักยภาพทางด้านการผลิตและการเอาใจใส่ในสิ่งแวดล้อม ทำให้เราได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO 9001 : 2000, 

ISO/TS 16949 : 2009

ISO/IEC 17025 และ ISO 14001 : 2004 

ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

การผลิตและออกแบบ Mold , Die และ Jig & Fixtureในกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ต่างๆ เป็นการดำเนินการ จากช่างผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคโนโลยี และ เครื่องจักร อันทันสมัย เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของแม่พิมพ์ นอกจากนี้เรายังได้ พัฒนา เครื่องจักรเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานเองอีกด้วย

Contacting Nissin Brake