งานวิศวกรรมของเรา

เราเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเพียงไม่กี่แห่ง ที่มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยตัวเองโดยใช้เทคโนโลยี CADCAM และ CAE ผลิตภัณฑ์ที่เราภาคภูมิใจได้แก่ เบรคมือที่ใช้ในรถยนต์ นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตแม่พิมพ์และตัวจับยึดเพื่อใช้ในโรงงานได้อีกด้วย โดยหน่วยงานวิจัยและพัฒนายังสามารถออกแบบสายการผลิตโดยเลือกเครื่องจักร เครื่องมืออันทันสมัยและเลือกกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด

นอกเหนือจากเทคโนโลยี CAD, CAM และ CAE ที่ทำให้เราสามารถพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยตัวเราเองวิศวกรของเรายังสามารถต่อยอดความคิดกระบวนการผลิตให้แม่นยำยิ่งขึ้น 
โดยใช้นวัตกรรม Robot line ช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น 
และยกระดับความรู้บุคลากรให้ล้ำหน้ายิ่งกว่า

Contacting Nissin Brake