ก่อนจะเป็น 40 ปี นิชชินเบรค

ปี 2522

ก่อตั้งบริษัท เอ็ม.เอ็น.อุตสาหกรรม จำกัด

ปี 2526

ก่อตั้งบริษัทไดชิน โคเกียว จำกัด และย้ายมาตั้งที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

ปี 2543 - ปัจจุบัน

ประกาศรวม 6 บริษัทในเครือ เป็น 2 บริษัท คือ บริษัท ไดชิน จำกัด และ บริษัท นิชชินเบรค(ประเทศไทย) จำกัด

ปัจจุบัน บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด
มีสัดส่วนการถือหุ้นคนไทย 49% และคนญี่ปุ่น 51%
ซึ่งเป็นพลังเบื้องหลังสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต
จาก Head Quarter ประเทศญี่ปุ่น http://www.nissinkogyo.co.jp

ปัจจุบัน นิชชินเบรค (ประเทศไทย) อันประกอบด้วย 3 บริษัท คือ

  1. บริษัท นิชชินเบรค ซิสเต็ม จำกัด
  2. บริษัท เอ็ม.เอ็น.อุตสาหกรรม จำกัด
  3. บริษัท กว้างกิจ อุตสาหกรรมจำกัด
..

Our Teams

Mr. Makoto KiMura
Mr. Makoto KiMura
President
Mr. Manop Leegomonchai
Mr. Manop Leegomonchai
Vice President

Contacting Nissin Brake